Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

admin

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. PCK 13, Nr DE.III.5471.4.2020  organizuje następujące kursy: 1.Dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 godz. (osoba nie karana, wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawcy min. 3 lata w okresie ostatnich 15 lat, ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie ) Koszt …

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r. Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 7-16 sierpnia 2020r.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem dla 146 dzieci i młodzieży kolonii nad morzem w Jastrzębiej Górze, połączonej z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. Dla kolonistów przygotowano ciekawy, atrakcyjny, edukacyjny, bogaty i sportowy program, m.in. rejs statkiem, zwiedzanie Gdańska czy pobyt w Muzeum Jantaru. Organizacja kolonii jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej

O potrzebie realizacji dobrze przemyślanego programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawczo-profilaktyczna może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów w dobie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych …

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej

Celem szkolenia jest zapoznanie Rady Pedagogicznej  z udzielaniem  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w codziennej praktyce szkolnej. Omówione zostaną formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz sposób ich dokumentowania. W ramach omówienia kształcenia specjalnego proponujemy warsztat konstrukcyjny, w czasie którego zostanie przedstawiona procedura organizacji kształcenia specjalnego, IPET oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Szkolenie obejmuje 3 godziny …

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc

Warsztaty dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież przynosi bardzo duże szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym młodych ludzi, negatywnie wpływa na ich rozwój oraz może prowadzić do zachowań ryzykownych i uzależnień. Poważnym zagrożeniem jest także przemoc rówieśnicza, zarówno ta bezpośrednia, jak i stosowana z wykorzystaniem internetu …

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc Read More »

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU W 2020 R.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie organizuje kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozpoczynamy 25.06.2020 r. o godz. 8:30. Zapisy pod nr tel. 63 240 61 93 lub 663 775 604

Szkolenie edukacyjne w 2019r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji  w czasie od 29 listopada do 13 grudnia 2019 roku jest organizatorem szkolenia edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli szkół podstawowych w mieście Koninie oraz w pow. konińskim. Podczas 25 godzinnego szkolenia nauczyciele wyposażeni zostaną w …

Szkolenie edukacyjne w 2019r. Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna w Łazach w terminie 16-25 sierpnia 2019r.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji zorganizowało kolonie nad morzem w Łazach, połączone z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla 135 dzieci i młodzieży z pow. konińskiego, tureckiego i słupecki. Dla dzieci przygotowano bogaty i różnorodny program turystyczny, sportowy, rekreacyjny i kulturalny. Projekt współfinansowany  ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Powiatowe Dni Rodziny w 2019r.

W dniu 26 V 2019 roku, w Kramsku odbyły się Powiatowe Dni Rodziny. Na scenie zaprezentowały się m.in. zespoły z Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie,  uczniowie Przedszkola Gminnego, Niepublicznego Przedszkola “Kukułeczka”  i Szkoły Podstawowej w Kramsku,  Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy GOK i OSP w Kramsku wraz z zespołem mażoretek Zadanie współfinansował Powiat Koniński. Źródło zdjęć: …

Powiatowe Dni Rodziny w 2019r. Read More »

Skip to content