aktualności archiwum

ŚWIETLICA W ŁAŃCUSZKU PROFILAKTYCZNYM

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji realizuje szkolenie dla 45 nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów szkolnych pt. „Świetlica w łańcuszku profilaktycznym”, w czasie od 12 XI do 7 XII 2018 roku. Podczas 30 godzinnego szkolenia nauczyciele, wychowawcy zostaną wyposażeni w nowe umiejętności i kompetencje profilaktyczne, które pozwolą na efektywne wspieranie dziecka w sytuacji przeżywania …

29-11-2018

Kolonie z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Ośrodku Kolonijnym „Bryza” w miejscowości Mrzeżyno

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji”  w czasie od  8 do 17 sierpnia 2018 roku zorganizowało kolonie z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, dla 90 dzieci i młodzieży z gmin:  Przykony – pow. turecki , Olszówki – pow. kolski,  Wilczyna oraz Goliny – pow. koniński. Dzieci i młodzież przebywały w Ośrodku Kolonijnym „Bryza” nad morzem w miejscowości …

17-08-2018

Kurs na wychowawcę, kierownika wypoczynku i kierownika wycieczek w 2018r.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie organizuje kursy: na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży, kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży kierowników wycieczek szkolnych                                                             …

07-03-2018

misja

01

Stowarzyszenie stanowi zespół specjalistów, tworzących niezależną organizację non profit, której celem jest wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich, podejmowanych w obszarze pożytku publicznego. Akcentujemy swoją obecność w miastach i na obszarach wiejskich, w społecznościach lokalnych i wspólnotach samorządowych, wszędzie tam gdzie identyfikowane i monitorowane są zagrożenia społeczne, problemy i potrzeby

o nas

zakres
działalności

Działania  Stowarzyszenia  polegają  przede  wszystkim  na  stymulowaniu,  wspieraniu i    uczestniczeniu      w    realizacji     inicjatyw      wychowawczych,      edukacyjnych i prozdrowotnych, podejmowanych na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych społeczności i zwiększaniu aktywnego udziału obywateli w przemianach.

Nasza praca polega na:

  • Prowadzeniu szeroko rozumianej promocji zdrowia publicznego i tworzeniu warunków do edukacji publicznej na temat zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • Wspieraniu i zwiększaniu społecznego zaangażowania na rzecz skutecznej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i zmiany świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych,
  • Tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz kształtowaniu postaw i przekonań prozdrowotnych i prospołecznych,
  • Wspieraniu inicjatyw wychowawczych, edukacyjnych i prozdrowotnych oraz realizowaniu programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • Realizowaniu programów promujących i organizujących wolontariat,
  • Prowadzeniu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechnianiu praw dziecka,
  • Realizowaniu zadań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki, inne substancje) i patologiom społecznym,
  • Prowadzimy kursy dla kandydatów na: wychowawców wypoczynku, kierowników kolonii oraz kierowników wycieczek

zarząd

Anna Elżbieta Lewandowska
Prezes Zarządu

Zofia Wesołowska
Wiceprezes Zarządu

Anna Marta Hernas
Sekretarz

Marzena Beata Lisiecka
Skarbnik

Małgorzata Bobrowska
Członek Zarządu

komisja
rewizyjna

Jadwiga Kazimiera Lipska

Marta Simińska

Anna Krystyna Grudzień

kontakt

ul. ul. PCK 13

62-500 Konin

tel. 63 240-61-93

stowarzyszenie.prof@op.pl

Proponujemy dojazd liniami komunikacji miejskiej 50 | 51 | 54 | 55 | 58 | do przystanku na ul. Staszica