aktualności archiwum

„Świetlica – tu odkrywam siebie i świat”

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w czasie od 27 października do 3 grudnia 2017 roku przeprowadziło 40 godzinne szkolenie edukacyjne, które miało na celu zwiększenie kompetencji i umiejętności 45 nauczycieli, pedagogów, psychologów i innych specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą o szczególnych potrzebach emocjonalnych, zagrożonych uzależnieniami i uzależnionych. Organizacja szkolenia możliwa była …

03-12-2017

Warsztaty z robotyki i programowania

Stowarzyszenie Profilaktyki  Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina  przeprowadziło w dniach od 9 września 2017 do 28 października 2017 roku integracyjne warsztaty z robotyki i programowania dla 30 dzieci z Konina, uczniów szkół podstawowych i  gimnazjalnych, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Zajęcia realizowane były w siedzibie Stowarzyszenia, w każdą sobotę. Podczas zajęć z robotyki dzieci  …

02-11-2017

„Letnia akademia socjoterapii”

  Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji zorganizowało kolonie z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla 90 dzieci i młodzieży z gmin: Stare Miasto, Zagórów, Słupca i Przykona w miejscowości Mrzeżyno nad Bałtykiem, w czasie od 16 do 25 sierpnia 2017r. Dzieci wypoczywały w Ośrodku Kolonijnym „Bryza”. Dla kolonistów przygotowano ciekawy, atrakcyjny, sportowy, edukacyjny i turystyczny program, …

25-08-2017

misja

01

Stowarzyszenie stanowi zespół specjalistów, tworzących niezależną organizację non profit, której celem jest wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich, podejmowanych w obszarze pożytku publicznego. Akcentujemy swoją obecność w miastach i na obszarach wiejskich, w społecznościach lokalnych i wspólnotach samorządowych, wszędzie tam gdzie identyfikowane i monitorowane są zagrożenia społeczne, problemy i potrzeby

o nas

zakres
działalności

Działania  Stowarzyszenia  polegają  przede  wszystkim  na  stymulowaniu,  wspieraniu i    uczestniczeniu      w    realizacji     inicjatyw      wychowawczych,      edukacyjnych i prozdrowotnych, podejmowanych na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych społeczności i zwiększaniu aktywnego udziału obywateli w przemianach.

Nasza praca polega na:

  • Prowadzeniu szeroko rozumianej promocji zdrowia publicznego i tworzeniu warunków do edukacji publicznej na temat zdrowego stylu życia wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • Wspieraniu i zwiększaniu społecznego zaangażowania na rzecz skutecznej poprawy stanu zdrowia społeczeństwa i zmiany świadomości na temat zagrożeń zdrowotnych,
  • Tworzeniu warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz kształtowaniu postaw i przekonań prozdrowotnych i prospołecznych,
  • Wspieraniu inicjatyw wychowawczych, edukacyjnych i prozdrowotnych oraz realizowaniu programów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
  • Realizowaniu programów promujących i organizujących wolontariat,
  • Prowadzeniu działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa i upowszechnianiu praw dziecka,
  • Realizowaniu zadań na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, narkotyki, nikotyna, leki, inne substancje) i patologiom społecznym,
  • Prowadzimy kursy dla kandydatów na: wychowawców wypoczynku, kierowników kolonii oraz kierowników wycieczek

zarząd

Anna Elżbieta Lewandowska
Prezes Zarządu

Zofia Wesołowska
Wiceprezes Zarządu

Anna Marta Hernas
Sekretarz

Marzena Beata Lisiecka
Skarbnik

Małgorzata Bobrowska
Członek Zarządu

komisja
rewizyjna

Jadwiga Kazimiera Lipska

Marta Simińska

Anna Krystyna Grudzień

kontakt

ul. ul. PCK 13

62-500 Konin

tel. 63 240-61-93

stowarzyszenie.prof@op.pl

Proponujemy dojazd liniami komunikacji miejskiej 50 | 51 | 54 | 55 | 58 | do przystanku na ul. Staszica