Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Aktualności

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji realizuje projekt pt. „Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”. Szkolenie dedykowane jest pracownikom pieczy zastępczej z 4 powiatów Wielkopolski Wschodniej. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej. Ma na celu...

Czytaj więcej
O NAS
Działania Stowarzyszenia polegają przede wszystkim na stymulowaniu, wspieraniu i uczestniczeniu w realizacji inicjatyw wychowawczych, edukacyjnych i prozdrowotnych, podejmowanych na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych społeczności i zwiększaniu aktywnego udziału obywateli w przemianach.
Zakres działalności
Nasza praca polega na:

Stowarzyszenie stanowi zespół specjalistów, tworzących niezależną organizację non profit, której celem jest wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich, podejmowanych w obszarze pożytku publicznego. Akcentujemy swoją obecność w miastach i na obszarach wiejskich, w społecznościach lokalnych i wspólnotach samorządowych, wszędzie tam gdzie identyfikowane i monitorowane są zagrożenia społeczne, problemy i potrzeby.

NASZA MISJA
Zarząd
Komisja rewizyjna
Kontakt

ul. PCK 13
62-500 Konin
tel. 63 240-61-93

stowarzyszenie.prof@op.pl

Proponujemy dojazd liniami komunikacji miejskiej:
50 | 51 | 54 | 55 | 58 | do przystanku na ul. Staszica