Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Aktualności

FreD goes net w 2023r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przystępuje do realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych pt. FreD goes net. Warsztaty odbędą się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej...

Czytaj więcej

Dialog motywujący w pracy kuratora sądowego

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przystępuje do realizacji cyklu szkoleń/warsztatów dedykowanych  kuratorom sądowym z Konina, Koła, Słupcy i Turku. Tematyka 20 godzinnych warsztatów dotyczyć będzie zastosowania Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego, rozmowę z agresywnym i oporującym rozmówcą,...

Czytaj więcej

Kolonia socjoterapeutyczna w Jastrzębiej Górze w terminie 10-19.08.2023r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. W Jastrzębiej Górze nad polskim morzem wypoczywać będzie 150 dzieci i młodzieży. Dla uczestników kolonii przygotowaliśmy atrakcyjny, edukacyjny, turystyczny, sportowy, kulturalny i...

Czytaj więcej
O NAS
Działania Stowarzyszenia polegają przede wszystkim na stymulowaniu, wspieraniu i uczestniczeniu w realizacji inicjatyw wychowawczych, edukacyjnych i prozdrowotnych, podejmowanych na rzecz skutecznego rozwiązywania problemów lokalnych społeczności i zwiększaniu aktywnego udziału obywateli w przemianach.
Zakres działalności
Nasza praca polega na:

Stowarzyszenie stanowi zespół specjalistów, tworzących niezależną organizację non profit, której celem jest wspieranie rozwoju inicjatyw obywatelskich, podejmowanych w obszarze pożytku publicznego. Akcentujemy swoją obecność w miastach i na obszarach wiejskich, w społecznościach lokalnych i wspólnotach samorządowych, wszędzie tam gdzie identyfikowane i monitorowane są zagrożenia społeczne, problemy i potrzeby.

NASZA MISJA
Zarząd
Komisja rewizyjna
Kontakt

ul. PCK 13
62-500 Konin
tel. 63 240-61-93

stowarzyszenie.prof@op.pl

Proponujemy dojazd liniami komunikacji miejskiej:
50 | 51 | 54 | 55 | 58 | do przystanku na ul. Staszica

Skip to content