Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

admin

Kolonia w Jastrzębiej Górze 1-10 sierpnia 2022r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem kolonii z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Jastrzębiej Górze w czasie od 01 do 10 sierpnia 2022 roku. Dla 150 uczestników przygotowaliśmy ciekawy, różnorodny, edukacyjny i rekreacyjny program, w tym wycieczkę do Gdańska, Redy oraz Sławutowa. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

FreD goes net – realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji  uprzejmie informuje, że w czasie od września do grudnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki, w Koninie przy ulicy PCK 13 – przeprowadzona będzie realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka,  pod nazwą FreD goes net. Szkolenie poprzedzi rozmowa kwalifikacyjna z młodzieżą z grupy wysokiego …

FreD goes net – realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka Read More »

Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji będzie organizatorem dziesięciu szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) „Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych”,  w mieście Koninie , w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2022 roku. Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie podstawowych …

Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych Read More »

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji realizuje projekt pt. „Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”. Szkolenie dedykowane jest pracownikom pieczy zastępczej z 4 powiatów Wielkopolski Wschodniej. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej. Ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość spożywania alkoholu, szczególnie przez kobiety będące w ciąży. Projekt szkoleniowy realizowany …

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko” Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 13-22 sierpnia 2021r. –

„Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem kolonii z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Jastrzębiej Górze w czasie od 13 do 22 sierpnia 2021 roku. Na kolonii wypoczywa 147 dzieci i młodzieży z gmin: Wierzbinek, pow. koniński, Przykony i Kaczek Średnich pow. turecki, Zagórowa pow. słupecki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z Konina, …

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 13-22 sierpnia 2021r. – Read More »

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. PCK 13, Nr DE.III.5471.4.2020  organizuje następujące kursy: 1.Dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 godz. (osoba nie karana, wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawcy min. 3 lata w okresie ostatnich 15 lat, ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie ) Koszt …

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r. Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 7-16 sierpnia 2020r.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem dla 146 dzieci i młodzieży kolonii nad morzem w Jastrzębiej Górze, połączonej z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. Dla kolonistów przygotowano ciekawy, atrakcyjny, edukacyjny, bogaty i sportowy program, m.in. rejs statkiem, zwiedzanie Gdańska czy pobyt w Muzeum Jantaru. Organizacja kolonii jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej

O potrzebie realizacji dobrze przemyślanego programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawczo-profilaktyczna może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów w dobie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych …

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Skip to content