Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

admin

FreD goes net w 2023r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przystępuje do realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych pt. FreD goes net. Warsztaty odbędą się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie, Ośrodku Kuratorskim Nr 1  przy Sądzie Rejonowym w Koninie i siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki …

FreD goes net w 2023r. Read More »

Dialog motywujący w pracy kuratora sądowego

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przystępuje do realizacji cyklu szkoleń/warsztatów dedykowanych  kuratorom sądowym z Konina, Koła, Słupcy i Turku. Tematyka 20 godzinnych warsztatów dotyczyć będzie zastosowania Dialogu Motywującego w pracy kuratora sądowego, rozmowę z agresywnym i oporującym rozmówcą, interwencję wobec osoby nadużywającej i uzależnionej, skuteczne strategie profilaktyczne, rekomendowane programy profilaktyczne oraz trudności pojawiające …

Dialog motywujący w pracy kuratora sądowego Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna w Jastrzębiej Górze w terminie 10-19.08.2023r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem wypoczynku dla dzieci i młodzieży,  połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. W Jastrzębiej Górze nad polskim morzem wypoczywać będzie 150 dzieci i młodzieży. Dla uczestników kolonii przygotowaliśmy atrakcyjny, edukacyjny, turystyczny, sportowy, kulturalny i różnorodny program. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Kolonia w Jastrzębiej Górze 1-10 sierpnia 2022r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem kolonii z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Jastrzębiej Górze w czasie od 01 do 10 sierpnia 2022 roku. Dla 150 uczestników przygotowaliśmy ciekawy, różnorodny, edukacyjny i rekreacyjny program, w tym wycieczkę do Gdańska, Redy oraz Sławutowa. Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

FreD goes net – realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji  uprzejmie informuje, że w czasie od września do grudnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki, w Koninie przy ulicy PCK 13 – przeprowadzona będzie realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka,  pod nazwą FreD goes net. Szkolenie poprzedzi rozmowa kwalifikacyjna z młodzieżą z grupy wysokiego …

FreD goes net – realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka Read More »

Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji będzie organizatorem dziesięciu szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) „Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych”,  w mieście Koninie , w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2022 roku. Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie podstawowych …

Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych Read More »

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji realizuje projekt pt. „Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”. Szkolenie dedykowane jest pracownikom pieczy zastępczej z 4 powiatów Wielkopolski Wschodniej. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej. Ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość spożywania alkoholu, szczególnie przez kobiety będące w ciąży. Projekt szkoleniowy realizowany …

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko” Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 13-22 sierpnia 2021r. –

„Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem kolonii z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Jastrzębiej Górze w czasie od 13 do 22 sierpnia 2021 roku. Na kolonii wypoczywa 147 dzieci i młodzieży z gmin: Wierzbinek, pow. koniński, Przykony i Kaczek Średnich pow. turecki, Zagórowa pow. słupecki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z Konina, …

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 13-22 sierpnia 2021r. – Read More »

Skip to content