Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

admin

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji realizuje projekt pt. „Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko”. Szkolenie dedykowane jest pracownikom pieczy zastępczej z 4 powiatów Wielkopolski Wschodniej. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji osób zatrudnionych w systemie pieczy zastępczej. Ma na celu zwrócenie uwagi na szkodliwość spożywania alkoholu, szczególnie przez kobiety będące w ciąży. Projekt szkoleniowy realizowany …

Szkolenie “Trzeźwa ciąża – zdrowe dziecko” Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 13-22 sierpnia 2021r. –

„Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem kolonii z oddziaływaniem socjoterapeutycznym w Jastrzębiej Górze w czasie od 13 do 22 sierpnia 2021 roku. Na kolonii wypoczywa 147 dzieci i młodzieży z gmin: Wierzbinek, pow. koniński, Przykony i Kaczek Średnich pow. turecki, Zagórowa pow. słupecki, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz z Konina, …

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 13-22 sierpnia 2021r. – Read More »

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. PCK 13, Nr DE.III.5471.4.2020  organizuje następujące kursy: 1.Dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 godz. (osoba nie karana, wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawcy min. 3 lata w okresie ostatnich 15 lat, ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie ) Koszt …

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r. Read More »

Kolonia socjoterapeutyczna nad morzem w terminie 7-16 sierpnia 2020r.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem dla 146 dzieci i młodzieży kolonii nad morzem w Jastrzębiej Górze, połączonej z oddziaływaniem socjoterapeutycznym. Dla kolonistów przygotowano ciekawy, atrakcyjny, edukacyjny, bogaty i sportowy program, m.in. rejs statkiem, zwiedzanie Gdańska czy pobyt w Muzeum Jantaru. Organizacja kolonii jest współfinansowana ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej

O potrzebie realizacji dobrze przemyślanego programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawczo-profilaktyczna może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów w dobie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych …

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej

Celem szkolenia jest zapoznanie Rady Pedagogicznej  z udzielaniem  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w codziennej praktyce szkolnej. Omówione zostaną formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz sposób ich dokumentowania. W ramach omówienia kształcenia specjalnego proponujemy warsztat konstrukcyjny, w czasie którego zostanie przedstawiona procedura organizacji kształcenia specjalnego, IPET oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Szkolenie obejmuje 3 godziny …

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc

Warsztaty dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież przynosi bardzo duże szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym młodych ludzi, negatywnie wpływa na ich rozwój oraz może prowadzić do zachowań ryzykownych i uzależnień. Poważnym zagrożeniem jest także przemoc rówieśnicza, zarówno ta bezpośrednia, jak i stosowana z wykorzystaniem internetu …

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc Read More »

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU W 2020 R.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie organizuje kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozpoczynamy 25.06.2020 r. o godz. 8:30. Zapisy pod nr tel. 63 240 61 93 lub 663 775 604