Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

FreD goes net – realizacja programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji  uprzejmie informuje, że w czasie od września do grudnia 2022 roku w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki, w Koninie przy ulicy PCK 13 – przeprowadzona będzie realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka,  pod nazwą FreD goes net.

Szkolenie poprzedzi rozmowa kwalifikacyjna z młodzieżą z grupy wysokiego ryzyka, skierowaną do udziału w projekcie m.in. przez policję, kuratorów sądowych, rodziców oraz nauczycieli/pedagogów szkolnych. Warsztaty ośmiogodzinnego poprowadzą certyfikowani profilaktycy uzależnień, przygotowani do realizacji w/w programu.  

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Skip to content