Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

FreD goes net w 2023r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przystępuje do realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych pt. FreD goes net. Warsztaty odbędą się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie, Ośrodku Kuratorskim Nr 1  przy Sądzie Rejonowym w Koninie i siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki w Koninie. Utworzone będą trzy grupy, w każdej do 8 uczestników. Warsztaty przeprowadzą osoby posiadające kompetencje, wiedzę i umiejętności profilaktyczne oraz certyfikowany instruktor Programu FreD goes net.

W dniu 21 listopada 2023 roku rozpoczęliśmy realizację programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych pt. „FreD goes net”.

Warsztaty odbywają się  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie ul. Kurpińskiego 3. Ośmiogodzinne warsztaty potrwają do 28 listopada 2023r.  Zajęcia prowadzą dwie doświadczone i przygotowane zawodowo edukatorki.

W dniu 6 grudnia zakończyliśmy realizację rekomendowanego programu FreD goes net w drugiej grupie przy Ośrodku Kuratorskim Nr 1 w Koninie. Warsztaty trwały od 30 listopada do 6 grudnia 2023r. Warsztaty dla trzeciej grupy odbędą się w siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki, w czasie od 12 do 19 grudnia 2023r.

W dniu 19 grudnia 2023 roku zakończyliśmy realizację programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka  pt. „FreD goes net”. Projekt realizowany był w czasie od 21 listopada 2023 roku do 19 grudnia 2023 roku.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Skip to content