Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

FreD goes net w 2023r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji przystępuje do realizacji programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup wysokiego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych pt. FreD goes net. Warsztaty odbędą się w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie, Ośrodku Kuratorskim Nr 1  przy Sądzie Rejonowym w Koninie i siedzibie Stowarzyszenia Profilaktyki w Koninie. Utworzone będą trzy grupy, w każdej do 8 uczestników. Warsztaty przeprowadzą osoby posiadające kompetencje, wiedzę i umiejętności profilaktyczne oraz certyfikowany instruktor Programu FreD goes net.

W dniu 21 listopada 2023 roku rozpoczęliśmy realizację programu wczesnej interwencji dla młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, narażonej na rozwój problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych pt. „FreD goes net”.

Warsztaty odbywają się  w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej w Koninie ul. Kurpińskiego 3. Ośmiogodzinne warsztaty potrwają do 28 listopada 2023r.  

Zajęcia prowadzą dwie doświadczone i przygotowane zawodowo edukatorki.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego”

Skip to content