Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji będzie organizatorem dziesięciu szkoleń edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) „Sesja interwencyjno – szkoleniowa dla właścicieli i personelu punktów sprzedaży napojów alkoholowych”,  w mieście Koninie , w miesiącach wrzesień, październik i listopad 2022 roku. Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę, kompetencje i umiejętności w zakresie podstawowych informacji prawnych prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych, reklamy alkoholu, odpowiedzialnej sprzedaży, zwracania uwagi na wiek kupującego, ochrony kobiet w ciąży przed spożywaniem alkoholu oraz szkód i zagrożeń, jakie może powodować alkohol.

Projekt współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content