Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Kursy na wychowawce i kierownika wypoczynku oraz kierownika wycieczek szkolnych w 2021r.

Ośrodek Rozwoju Edukacji – Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. PCK 13, Nr DE.III.5471.4.2020  organizuje następujące kursy:

1.Dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży – 10 godz.

(osoba nie karana, wymagane doświadczenie w pełnieniu funkcji wychowawcy min. 3 lata w okresie ostatnich 15 lat, ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej średnie )

Koszt kursu –  120 zł.

2.Dla kierowników wycieczek szkolnych – 10 godz.

Koszt kursu – 120 zł.

3.Dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 36 godz.

(osoba nie karana, wymagane wykształcenie min. średnie, ukończone 18 lat  oraz predyspozycje do pracy w charakterze wychowawcy)

Koszt  kursu – 140 zł.

Szczegółowa informacja i zapisy pod numerem  tel. 663 775 604 i 63 240 61 93

Skip to content