Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Szkolenia

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej

O potrzebie realizacji dobrze przemyślanego programu wychowawczo- profilaktycznego w szkole nie trzeba nikogo przekonywać. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że środowisko szkolne odgrywa kluczową rolę w rozwoju psychospołecznym młodego człowieka, a odpowiednio przez nas realizowana praca wychowawczo-profilaktyczna może mieć istotny wpływ na wzmocnienie podstawowych kompetencji społecznych uczniów w dobie zagrożenia używania substancji psychoaktywnych …

„Zrozumieć profilaktykę” Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej

Celem szkolenia jest zapoznanie Rady Pedagogicznej  z udzielaniem  uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w codziennej praktyce szkolnej. Omówione zostaną formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz sposób ich dokumentowania. W ramach omówienia kształcenia specjalnego proponujemy warsztat konstrukcyjny, w czasie którego zostanie przedstawiona procedura organizacji kształcenia specjalnego, IPET oraz arkusz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia. Szkolenie obejmuje 3 godziny …

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna i kształcenie specjalne Szkolenie Rady Pedagogicznej Read More »

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc

Warsztaty dla uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych Używanie substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież przynosi bardzo duże szkody w zdrowiu fizycznym i psychicznym młodych ludzi, negatywnie wpływa na ich rozwój oraz może prowadzić do zachowań ryzykownych i uzależnień. Poważnym zagrożeniem jest także przemoc rówieśnicza, zarówno ta bezpośrednia, jak i stosowana z wykorzystaniem internetu …

Pozytywne życie bez substancji psychoaktywnych i przemoc Read More »

KURS NA WYCHOWAWCĘ WYPOCZYNKU W 2020 R.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie organizuje kurs na wychowawcę wypoczynku dzieci i młodzieży. Rozpoczynamy 25.06.2020 r. o godz. 8:30. Zapisy pod nr tel. 63 240 61 93 lub 663 775 604

Szkolenie edukacyjne w 2019r.

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji  w czasie od 29 listopada do 13 grudnia 2019 roku jest organizatorem szkolenia edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym. Szkolenie skierowane jest do dyrektorów i wychowawców przedszkoli oraz nauczycieli szkół podstawowych w mieście Koninie oraz w pow. konińskim. Podczas 25 godzinnego szkolenia nauczyciele wyposażeni zostaną w …

Szkolenie edukacyjne w 2019r. Read More »

Szkolenie edukacyjne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym.

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie uprzejmie informuje, że jest organizatorem szkolenia edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym. Szkolenie realizowane będzie w październiku i listopadzie 2015r. ma na celu zwiększenie kompetencji pedagogów, pracowników socjalnych skutecznie przeciwdziałających uzależnieniom dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  

Skip to content