Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Powiatowa Rada Seniorów dziś się ukonstytuowała.

Podczas posiedzenia, radni seniorzy przyjęli regulamin i wybrali prezydium. Jednogłośnie, przewodniczącą rady została Halina Rogowska z Kramska. wiceprzewodniczącym rady został Ryszard Gajewski ze Ślesina, a sekretarzem – Teresa Mazurek z gminy Wierzbinek. Poza wyborem prezydium, seniorzy zdecydowali również o powołaniu animatorów czterech sekcji tematycznych, do udziału w których radni będą zachęcać osoby powyżej 55 roku życia. Turystyką zajmie się Teresa Mazurek, kuchnią regionalną Zofia Łebkowska, informatyką – Ryszard Gajewski, a ekonomią Zdzisława Pawlak.


Dzięki finansowemu wsparciu z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach projektu “Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” około 500 osób starszych korzysta z basenu, kręgielni, wyjazdów do teatru, czy warsztatów kulinarnych. Ponadto seniorzy będą organizować wspólnie z młodzieżą działania na rzecz porządkowania parków i lasów oraz tworzyć grupy pomocy niepełnosprawnym mieszkańcom gmin. Projekt zakończy Powiatowy Dzień Seniora, który odbędzie się w czerwcu.

Leave a Comment

Skip to content