Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

“Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji jest organizatorem 40 godzinnego szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień, skierowanego do wychowawców świetlic, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych i pracowników socjalnych.

Realizację szkolenia zaplanowano we wrześniu i październiku 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia.

Zadanie współfinansuje Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Leave a Comment

Skip to content