Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

„Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”

Stowarzyszenie Profilaktyki  Edukacji  Promocji Zdrowia i Rehabilitacji   –  było organizatorem 40 godzinnego szkolenia pt. „Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”.

45 uczestników szkolenia (psychologów, pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic  i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) zwiększyło swoje   umiejętności i kompetencje, w zakresie diagnozowania i szybkiego reagowania na pojawiające się symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, na podłożu uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Szkolenie, które  odbyło się w miesiącu wrześniu i październiku 2016 roku,  współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

pa140085OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAp1070703

 

 

p1070737p1070718

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Skip to content