Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Wpis w Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli

Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji uzyskało wpis w Ewidencji Niepublicznych Placówek Doskonalenia Nauczycieli w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu Departamencie Edukacji i Nauki pod numerem DE.III.1.5471.54/3/2014

Leave a Comment

Skip to content