„Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”

Stowarzyszenie Profilaktyki  Edukacji  Promocji Zdrowia i Rehabilitacji   –  było organizatorem 40 godzinnego szkolenia pt. „Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”. 45 uczestników szkolenia (psychologów, pedagogów, nauczycieli, pielęgniarek, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic  i członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych) zwiększyło swoje   umiejętności i kompetencje, w zakresie diagnozowania i szybkiego reagowania na pojawiające się …

„Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji” Read More »