Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Stowarzyszenie Profilaktyki realizuje aktualnie następujące projekty:

I.”Działania na rzecz wspierania aktywności osób starszych” – zadanie współfinansowane przez Wojewodę Wielkopolskiego Wydział Polityki Społecznej. W ramach realizacji projektu seniorzy zwiedzili Termy Uniejowskie i zażywali kąpieli leczniczych. Seniorzy z gminy Rychwał uczestnicz a w 20 godzinnym kursie nauki języka angielskiego. 50 seniorów w dniu 2 listopada br. uczestniczyć będzie w Poetyckich Zaduszkach “Nie jesteś sama” – poświęconych twórczości Agnieszki Osieckiej.

Leave a Comment

Skip to content