Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji

Kolonie w Łazach

W dniach od 30 czerwca do 9 lipca 2014 roku – w miejscowości Łazy woj. zachodniopomorskie – na kolonii, której organizatorem było Stowarzyszenie Profilaktyki – wypoczywało 46 uczestników z subregionu konińskiego. Organizację kolonii wspierał finansowo Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Dzieci i młodzież uczestniczyły w bogatym programie sportowym, turystycznym, kulturalnym i zajęciach wspierających rozwój dziecka.

Leave a Comment

Skip to content